Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlamak için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam ettiğiniz takdirde tanımlama bilgileri almaktan memnun olduğunuzu kabul edeceğiz.
Bunların nasıl kullanıldığını öğrenmek için Gizlilik Bildirimimize bakınız. [X]
select
select

Çevre Politikası

Çevre Politikası

 Bizim işimiz, multimedya , veri depolama belleği, ses ve görüntü, enerji, otomotiv, medikal, ağ uygulamaları ve optik pazarlarında faaliyet gösteren müşterilerimize, profesyonel ürünler ve tüketici ürünleri tedarik etmektir.

Global çevreyi korumanın çok önemli olduğunun farkındayız ve bunun gereği olarak faaliyetlerimizi, kurumsal etik ve kurumsal sosyal sorumluluk ile uyumlu biçimde yürütmekteyiz.

MEL kendini, aşağıdaki prensiplere adamış bulunmaktadır:

  • Kurumsal - kurumsal standartları, çevre politikasını ve çevreye yönelik olarak ona layık olduğu özeni ve uyumu gösteren sosyal faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek.
  • İletişim - iş faaliyetlerimizde (satış, pazarlama, operasyonlar, imalat ve dağıtım), çalışanlarımız ve hissedarlarımız arasında çevresel en iyi uygulamaları ve performansları teşvik etmek, öğretmek ve dile getirmek.
  • Bilgi - çevresel bilgiyi diğer iş grupları ile aktif biçimde geliştirmek, entegre etmek ve paylaşmak. Bu bizim işimizin, çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz geniş toplumun ortak yararına olmalıdır.
  • Özetle - 4 R. Biz işimizi icra ederken, az kaynak kullanmanın, yeniden kullanmanın ve geri dönüşüme tabi tutmanın sahip olduğu önemin farkındayız. Uygulanabilir olduğu durumlarda, ekonomik olacak ve çevremiz üzerindeki etkisini minimize edecek ancak aynı zamanda müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak veya ötesine geçecek biçimde dizayn edeceğiz.
  • Önleme - bizim niyetimiz, kaynakları verimli kullanmak suretiyle, gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin çevreyi kirletmesini önlemenin ve iklim üzerindeki etkilerini azaltmanın yanı sıra, kurumun tabi olduğu sağlığa, güvenliğe ve çevre standartlarına ilişkin yasal ve diğer yükümlülüklere uymaktır.
  • Muhafaza - biz kendimizi, çevresel performansımızı politikamızla, amacımızla(larımızla) ve hedefimizle(lerimizle) düzenli olarak karşılaştırıp gözden geçirmek suretiyle sürekli gelişmeye adamış bulunmaktayız.