Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlamak için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam ettiğiniz takdirde tanımlama bilgileri almaktan memnun olduğunuzu kabul edeceğiz.
Bunların nasıl kullanıldığını öğrenmek için Gizlilik Bildirimimize bakınız. [X]
select
select

Kurumsal sosyal sorumluluk

HEPİMİZİN ORTAK GELECEĞİNİ KORUMAK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
HEPİMİZİN ORTAK GELECEĞİNİ KORUMAK

"Kurumsal Yurttaşlık", pek çok şirket için, göstermelik olarak dile getirdikleri, yeni moda ifadelerin diğer bir tanesinden ibarettir. Maxell için ise bu, üstlendiğimiz her türlü faaliyetin temelini oluşturan bir konsepttir.

Maxell, kurumsal faaliyetlerin, içinde yaşadığımız dünya üzerinde pozitif bir etkiye sahip olacak biçimde yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır. Bizim için bu, çevresel olguların ele alınmasına tam bir adanmışlıkla yaklaşılması ve yürüttüğümüz işin çevremiz üzerinde yaratabileceği her türlü etkinin minimize edilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaca yönelik olarak şirketimiz, imalat ve ticaret faaliyetlerimiz beraberinde müştereken çalışmak üzere bir dizi ÇEVRESEL TEŞVİK OFİSİ kurmuş bulunmaktadır. Bu ofisin görevi, Maxell’in çevre koruma politikasının titiz biçimde uygulanmasını sağlamak ve işimizi, çevremizi saran dünya ile ahenk içinde gerçekleştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirmektir.

Bu politika, dört önemli prensibimizi temel alacak biçimde oluşturulmuştur:
• Tüm üretim faaliyetlerimiz çevreyi dikkate almalıdır
• Çevre dostu ürünler yapmaya yönelik adanmışlık
• Bölge halkıyla birlikte var olmak
• Bu üç prensibi aktif biçimde destekleyen ve onların birbiriyle ahenk içinde uygulanmasını amaçlayan çevre yönetimi.

Bu standartlar, emisyonlara ilişkin gittikçe daha da katı hale gelen hedeflere ulaşmak ve çevresel etkiyi minimize etmek için ciddi ölçüde çaba göstermemizden ötürü, sürekli olarak revizyona tabi tutulmaktadır.

Biz yaklaşımımızı, müşterilerimize, verimli, yüksek kaliteli, uyumlu ve duyarlı hizmetleri, sürekli gelişen biçimde sağlamak üzerine kurmuş bulunuyoruz. Biz, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu ve güvenliği çok ciddiye almaktayız.

Maxell Avrupa, düzenli olarak denetlemeye tabi tutulmaktadır Çevre Yönetim Sistemini uyguladığına ilişkin olarak Lloyd's Sicil Kaydı Kalite Güvencesi Onay Belgesini almaya hak kazanmıştır: ISO 14001:2004.

 Çevre Politikamızı görüntülemek için lütfen burayı tıklayınız