Vi använder cookies för att säkerställa att du ska få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter att använda vår webbplats utgår vi från att du accepterar att ta emot cookies.
Om du vill veta mer om hur de används, se vår integritetspolicy. [X]
select
select

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår verksamhet innefattar att förse våra kunder, både på den professionella marknaden och på konsumentmarknaden, med produkter inom multimedia, minneslagring, nätverk, ljud och bild, energi, optik, bilindustri och medicinsk utrustning.

Vi är övertygade om betydelsen av att bevara den globala miljön och därför vill vi verka för att vår affärsverksamhet drivs i enlighet med koncernens etiska principer och samhällsansvar.

MEL åtar sig därför att följa dessa principer:

  • Företaget -  Vi ska stödja och främja koncernens standarder, miljöpolicy och sociala aktiviteter som bidrar till ett aktivt arbete för och i samspel med miljön.
  • Kommunikation -  Vi ska främja, lära ut och sprida bästa miljöpraxis och prestanda inom företagets funktioner (försäljning, marknadsföring, administration, tillverkning och distribution), bland företagets anställda och intressenter.
  • Kunskap - Vi ska aktivt utveckla, integrera och dela med oss av vår miljökunskap med andra företagsgrupper. Detta är av ömsesidig nytta för vårt företag, våra anställda, våra kunder och för samhället vi verkar i.
  • Begränsning -  Inom vår verksamhet inser vi vikten av begränsning, återanvändning, och återvinning. Så långt det är möjligt ska vår produktdesign ske med hänsyn till ekonomiska aspekter och med avsikten att begränsa miljöpåverkan, med strävan efter att tillfredsställa eller överträffa våra kunders förväntningar.
  • Förebyggande åtgärder - Vi vill förebygga föroreningar från vår verksamhet, och begränsa påverkan på vårt klimat genom en effektiv användning av resurser, samt genom att uppfylla rättsliga föreskrifter och andra krav i hälso-, säkerhets- och miljöstandarder som företaget åtagit sig att efterfölja.
  • Utvärdering - Vi verkar för en kontinuerlig förbättring genom att regelbundet utvärdera våra miljöresultat i förhållande till vår policy och våra målsättningar.