Me käytämme evästeitä (cookies) varmistaaksemme, että saat parasta mahdollista palvelua verkkosivullamme. Jos jatkat verkkosivullamme vierailua, otaksumme että sinulla ei ole mitään evästeiden vastaanottamista vastaan.
Katso lisätietoja evästeiden käytöstä Yksityisyydensuojasivultamme. [X]
select
select

Maxell Europen tietosuojakäytäntö –

 

Tässä tietosuojakäytännössä määritetään, miten Maxell Europekäyttää ja suojaa niitä tietoja, joita käyttäjä antaa Maxell Europelle tätäsivustoa käyttäessään. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön tätäsivustoa käyttämällä.

Maxell Europe sitoutuu varmistamaan käyttäjien antamientietojen tietosuojan. Käyttäjä voi olla varma, että hänen tietojaan käytetäänvain tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Maxell Europe voi muuttaa tätä käytäntöä aika ajoinpäivittämällä tätä sivua. Käyttäjän on hyvä tarkistaa tämä sivu aika ajoin,jotta hän voi tutustua mahdollisiin muutoksiin. Käytäntö tulee voimaan 1.7.2012alkaen.

Maxell kerää seuraaviatietoja

·        Nimi ja tehtävä/asema

·        Yhteystiedot, mukaan lukiensähköpostiosoite

·        Väestötiedot, kuten postinumero,kiinnostuksen kohteet ja harrastukset

·        Muut asiakaskyselyihin ja/taitarjouksiin liittyvät tiedot

Miten käyttäjientietoja käytetään?

Maxell pyrkii selvittämään tietojen avulla käyttäjien tarpeitaja tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua, etenkin seuraavista syistä:

·        tehostaakseen sisäistentietorekisterien ylläpitoa

·        parantaakseen tuotteita japalveluita

·        lähettääkseen aika ajoinmainosviestejä käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Viestit koskevatyrityksen uusia tuotteita, erikoistarjouksia tai muita käyttäjiä mahdollisestikiinnostavia tietoja 

·        mukauttaakseen sivustoa käyttäjänantamien tietojen avulla niin, että sivusto huomioi käyttäjän kiinnostuksenkohteet.

Tietoturva

Maxell Europe sitoutuu varmistamaan käyttäjien antamientietojen tietosuojan. Maxellin verkossa keräämien tietojen luvatonta käyttöä jajulkaisua estetään asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja ylläpidollisillaturva- ja suojausmenetelmillä.

Evästeet

Käyttäjä voi muuttaa voimassa olevaaevästeasetusta tämän linkin avulla:

Estä evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaansivustoa käyttävän käyttäjän tietokoneeseen, älypuhelimeen tai muuhuninternetin selaamiseen käytettävään laitteeseen. Kukin eväste on selaimennäkökulmasta ainutlaatuinen. Eväste sisältää joitakin nimettömiä tietoja, kutenyksilöllisen tunnisteen ja sivuston nimen sekä joitakin lukuja ja numeroita.Eväste koskee vain kyseisen evästeen luonutta palvelinta, eivätkä muutpalvelimet voi käyttää sitä. Evästeiden avulla ei voi siis seurata käyttäjänmuiden sivustojen käyttöä. Salasanoja ja luottokorttien numeroita ei tallennetaevästeisiin.

Evästeitä käytetään monilla sivustoilla niiden käyttökokemuksenparantamiseksi. Evästeiden avulla sivusto pystyy "muistamaan"käyttäjänsä joko yhden vierailun (ns. istuntokohtainen eväste) tai useidenvierailujen (ns. pysyvä eväste) ajan.

Evästeitä käytetään monilla sivustoilla myös moniin muihintarkoituksiin, kuten kiinnostuksen kohteiden selvittämiseen, navigoinninhelpottamiseen, käyttäjien todentamiseen ja tärkeiden tietoturvatoimenpiteidensuorittamiseen. Tällaisia käyttötarkoituksia kutsutaan tietosuojaavaarantamattomiksi menetelmiksi.

Maxell käyttää verkkoliikenteen seurantaevästeitä yksittäistensivujen käyttökertojen seurantaan. Tämä menetelmä helpottaa käyttötilastojenanalysointia ja sivuston asiakastarpeisiin perustuvaa kehittämistä. Maxellkäyttää edellä mainittuja tietoja vain tilastotietojen analysointiin, jonkajälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä.

Evästeitä käytetään yleisesti ottaen sivuston kehittämiseen,sillä niiden avulla voidaan selvittää, mitkä sivut käyttäjät kokevathyödyllisiksi tai turhiksi. Maxell ei pysty käyttämään evästeiden avullakäyttäjän tietokonetta tai mitään käyttäjää koskevia tietoja, lukuun ottamattaniitä tietoja, jotka käyttäjä on itse jakanut.

Käyttäjä voi hyväksyä tai estää evästeiden käytön. Useimmatselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta käyttäjä voi estääevästeiden käytön yleensä selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkinestää sivuston kaikkien toimintojen käytön.

Evästeet helpottavat ja nopeuttavat käyttäjän ja sivuston välistävuorovaikutusta. Jos sivustolla ei käytetä evästeitä, sivusto luulee käyttäjääuudeksi käyttäjäksi aina, kun käyttäjä siirtyy uudelle sivulle. Näinjärjestelmä ei esimerkiksi pysty pitämään käyttäjää kirjautuneena, kun käyttäjäsiirtyy eri sivulle.

Evästeet voivat olla käytettävän sivuston asettamia (ensisijaisia)evästeitä tai käytettävän sivuston sisällöntuotannosta vastaavien sivustojenasettamia (kolmannen osapuolen) evästeitä.

Maxell Europe ei myy evästeiden keräämiä tietoja eteenpäin eikä luovutaniitä ulkopuolisille tahoille, ellei laki toisin määrää (esimerkiksi tietojenluovuttaminen valtion viranomaisille tai lainvalvonnasta vastaaville tahoille).

Huom. Pysyviä evästeitä ei poisteta selaimen sulkemisen yhteydessä.

Evästeistä on lisätietoja osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/

Erilaiset evästeet

Tarvittavat evästeet
Tarvittavat evästeet mahdollistavat sivustossa liikkumisen ja tärkeidenominaisuuksien, kuten suojattujen osioiden, käytön. Nämä evästeet eivät kerääkäyttäjistä mitään sellaisia tietoja, joita voidaan käyttäämarkkinointitarkoituksiin tai käyttäjän internetin käytön seurantaan. Käyttäjäei voi kieltää tarvittavien evästeiden käyttöä, joten mikäli käyttäjä haluaestää niiden käytön, hänen tulee lopettaa sivuston käyttäminen tai estääevästeiden käyttäminen selaimen asetuksista (lisätietoja myöhemmässä kohdassaEvästeiden hallinta).

Huom. Sivuston käyttäminen tulkintaan tarvittavien evästeidenhyväksynnäksi. Mikäli käyttäjä estää tarvittavien evästeiden käytön selaimenasetuksia muuttamalla, sivusto ei toimi sen tekijän tarkoittamalla tavalla.

Esimerkkejä edellämainituista evästeiden käyttötarkoituksista:
Käyttäjän kirjautumislomakkeeseen (jos sivustolla on kirjautumisosio)syöttämien tietojen muistaminen koko istunnon ajan, myös sivulta toisellesiirryttäessä.

Evästeiden avulla ei kerätä tietoja, joita voidaan käyttää tuotteidenja palveluiden mainontaan tai mainoksien kohdentamiseen millään muullasivustolla.

Maxellin käyttämät evästeet ja niidenkäyttötarkoitukset on selvitetty seuraavassa taulukossa.

Eväste Nimi Pysyvä Tarkoitus Lisätietoja
Sivustokohtaistenevästeiden hyväksyntä  rtCookiePrivacySetting K Tähän evästeeseen tallennetaantieto siitä, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön tällä sivustolla  
Sivuston ensisijainenulkoasu rtPreferedSiteFormat K Tähän evästeeseentallennetaan tieto käyttäjän haluamasta ulkoasusta: normaali / taulutietokone /mobiili.  
Automaattisen kirjautumisentila rtAutoLogin K Tähän evästeeseentallennetaan tieto siitä, onko käyttäjä määrittänyt, että hänet kirjataansisään automaattisesti sivuston seuraavilla käyttökerroilla. Eväste sisältääsatunnaisesti valitun käyttäjäkohtaisen kirjautumiskoodin. Eväste EI sisällämitään käyttäjätietoja tai salasanoja.  
Istuntokohtainen eväste ASP.NET_SessionId N Tämä eväste mahdollistaasivuston kirjautuneille käyttäjille tarkoitettujen osioiden käytön. Semääritetään vain sivustoa käyttäville henkilöille. Tämä eväste poistetaanselaimen sulkemisen yhteydessä. Katso lisätietoja Microsoftinsivustolta
Telerik-evästeet Useita
(Riippuu sivustolla käytettävistä toiminnoista)
K Telerikin sivujen ohjaustoiminnot käyttävät näitä evästeitä toimintojen tilatietojen, kutenruudukkomääritysten ja muokkausohjelmien valikkopalkkien valintojen,tallentamiseen. Katso lisätietojaTelerik-evästeiden toiminnasta Telerikintukisivuilta
               

Käytönseurantaevästeet

Käytönseurantaevästeet keräävät sivuston käyttöön liittyviä tietoja.Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi katsotut sivut ja käytön aikana ilmenneetvirheet. Nämä evästeet eivät kerää mitään tietoja, joiden avulla käyttäjävoitaisiin tunnistaa. Kaikki tiedot kerätään nimettöminä. Tietojen keräämisenainoa tarkoitus on sivuston kehittäminen sekä käyttäjien kiinnostuksenkohteiden ja sivuston mainosten tehokkuuden selvittäminen.

Huom. Käyttäjä voi kieltää käytönseurantaevästeiden käytön.

Maxell käyttääkäytönseurantaevästeitä
sivuston käyttötilastojen luominen,
mainosten tehokkuuden selvittäminen (tietoja ei käytetä mainosten kohdentamiseenmuilla sivustoilla),
sivuston kehittäminen käytön aikana ilmenneiden virhetilanteiden analysoinninavulla.

Käytönseurantaevästeitä EIkäytetä
sellaisten tietojen keräämiseen, joita voitaisiin käyttää muilla sivustoillatapahtuvaan tuotteiden tai palveluiden mainontaan,
mainosten kohdentamiseen muilla sivustoilla.

Eväste Nimi Pysyvä Tarkoitus Lisätietoja
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
K Näiden evästeiden avullakerätään tietoja siitä, kuinka kävijät käyttävät Maxellin sivustoa. Tietojakäytetään raporttien laatimiseen ja sivuston kehittämiseen. Evästeet keräävättiedot nimettöminä. Kerättyjä tietoja ovat mm. sivuston kävijämäärät, sivustonkäyttöä edeltävä sivu sekä sivustolla katsellut sivut.  Tästänapsauttamalla voit tutustua Googlen tietosuojakäytännön yleiskuvaukseen
LeadsExplorer   K Nämä evästeet eivät pyriselvittämään käyttäjän henkilöllisyyttä vaan käyttäjän edustaman yrityksen.Näin Maxell tietää mahdolliset kiinnostuksen kohteesi paremmin, mikäli päätätmyöhemmin ottaa yhteyttä Maxelliin.  

Evästeiden hallinta

Useimmissa tietokoneissa, älypuhelimissa tai muissa internet-yhteydellävarustetuissa laitteissa käytettävät selaimet hyväksyvät evästeiden käytön. Joskäyttäjä haluaa muuttaa Maxellin sivustoa tai muita sivustoja koskeviaevästeasetuksia, hän voi tehdä tämän muuttamalla selaimensa asetuksia. Selaimenohjeessa on kerrottu, miten käyttäjä voi määrittää, että selain ei hyväksyuusia evästeitä, ilmoittaa uuden evästeen vastaanottamisesta tai poistaaevästeet käytöstä kokonaan. Selaimen tietyt lisäosat, kuten Flash-sovellukset,voivat käyttää vastaavia tietoja. Jos käyttäjä haluaa poistaa nämä tiedot taiestää niiden käytön, hänen tulee muuttaa lisäosan asetuksia tai katsoalisätietoja lisäosan valmistajan sivuilta.

Maxell käyttää evästeitä usein sivustonsa tiettyjen toimintojenmahdollistamiseen ja tehostamiseen. Tiettyjen evästeiden käytön estäminen voivaikuttaa Maxellin sivuston toimintaan.

Seuraavilla sivustoilla onlisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä:

Linkkejä muillesivustoille

Maxellin sivustolla voi olla linkkejä myös muillekiinnostaville sivustoille. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että mikäli hänpoistuu Maxellin sivustolta kyseisten linkkien avulla, Maxell ei pystyvaikuttamaan linkin kohteena olevaan sivustoon millään tavoin. Maxell ei tämänvuoksi vastaa ulkopuolisella sivustolla annettujen tietojen suojauksesta taiturvallisuudesta, koska tämä tietosuojakäytäntö ei koske kyseisiä sivustoja.Käyttäjää kehotetaan tutustumaan sivustolla sovellettavaantietosuojakäytäntöön.

Henkilötietojen käytönhallinta

Käyttäjä voi estää henkilötietojensa keräämisen tai käytönseuraavilla eri tavoilla:

·        jos käyttäjää pyydetään täyttämäänsivustolla olevia lomakkeita, hänen tulee etsiä ja valita lomakkeen yhteydessäoleva valintaruutu, jonka valitseminen kieltää tietojen käytönsuoramarkkinointitarkoituksiin,

·        jos käyttäjä on aiemmin sallinuthenkilötietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin, hän voi estää tietojenkäytön milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen marketing@maxell.eu

Maxell ei myy, jaa tai vuokraa käyttäjien henkilötietojaulkopuolisille tahoille, ellei sillä ole siihen käyttäjän lupaa tai ellei lakivelvoita sitä niin tekemään. Mikäli käyttäjä niin haluaa, Maxell voi käyttäähenkilötietoja lähettääkseen käyttäjälle tietoja sellaisista ulkopuolistentahojen kampanjoista, joiden Maxell uskoo kiinnostavan kyseistä käyttäjää.

Jos käyttäjä haluaa nähdä Maxellin hallussa olevathenkilötietonsa, hän voi pyytää ne nähtäväkseen Yhdysvaltain vuoden 1998tietosuojalain (Data Protection Act) mukaisesti. Tietojen lähettämisestäperitään pieni veloitus. Jos käyttäjä haluaa kopion Maxellin hallussa olevistatiedoista, hänen tulee lähettää asiaa koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseenMaxell Europe Limited, European Headquarters, Whitebrook Park, Lower CookhamRoad, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA.

Jos käyttäjä havaitsee Maxellin hallussa olevissatiedoissa virheitä tai puutteita, häntä pyydetään ilmoittamaan niistämahdollisimman pian edellä mainittuihin osoitteisiin joko kirjeitse taisähköpostilla. Maxell korjaa virheelliseksi havaitut tiedot mahdollisimmannopeasti.