Utilizamos cookies para garantizar que le proporcionamos la mejor experiencia posible en nuestra página. Si continúa navegando por nuestra página, asumiremos que desea recibir cookies.
Para saber más sobre cómo se utilizan, consulte nuestra Notificación de Privacidad. [X]
select
select

FAQs DE MAXELL

Preguntas frecuentes

Maxell

Varför får jag ingen WiFi-signal på min Maxtab?

Technical Assistance: Tablets

Maxell Maxtab har en WiFi-räckvidd på 50 meter så om du har problem med att ansluta till WiFi kan du kontrollera WiFi-inställningarna och se om du har en tillräcklig signal. 

Stäng av och slå på igen WiFi-anslutningen innan du försöker ansluta igen.
Om problemet kvarstår och du fortfarande inte får åtkomst till WiFi kan du fråga din WiFi-leverantör (eller prova en annan trådlös nätverksanslutning).