Utilizamos cookies para garantizar que le proporcionamos la mejor experiencia posible en nuestra página. Si continúa navegando por nuestra página, asumiremos que desea recibir cookies.
Para saber más sobre cómo se utilizan, consulte nuestra Notificación de Privacidad. [X]
select
select

FAQs DE MAXELL

Preguntas frecuentes

Maxell

Jag har ett Venture-usb och har partitionsproblem med Windows Vista, vad ska jag göra?

Technical Assistance: USB, HDD, Memory Cards

Venture usb består av två partitioner - en benämnd "Public" ("Offentlig") och en benämnd "Secure" ("Säker"). Tyvärr har vi upptäckt ett kompatibilitetsproblem mellan de här hårddiskarna och vissa datorer som använder Windows Vista. I de här fallen visas bara en partition på "My Computer" ("Min dator") - vanligen partitionen "Secure". P.g.a. detta kan du inte komma åt användarmanualer och programvara på partitionen "Public", och kan inte ändra storlekarna på partitionerna för att få åtkomst till hela kapaciteten. Följ instruktionerna noggrant för att lösa problemet.

Följ nedanstående instruktioner för att lösa problemet:

1. Anslut usb:n till datorn
2. Packa upp och kör det bifogade programmet
3. Ta bort usb:n när installationen är avslutad
4. Sätt in usb:n i usb-porten
5. Du bör nu kunna komma åt båda diskarna.

Du kan ladda ner programmet genom att välja fliken Downloads här