Utilizamos cookies para garantizar que le proporcionamos la mejor experiencia posible en nuestra página. Si continúa navegando por nuestra página, asumiremos que desea recibir cookies.
Para saber más sobre cómo se utilizan, consulte nuestra Notificación de Privacidad. [X]
select
select

FAQs DE MAXELL

Preguntas frecuentes

Maxell

Hur länge kan jag spela musik på en Maxtab-surfplatta?

Technical Assistance: Tablets

Antalet timmar som man kan spela musik på en Maxtab-surfplatta varierar beroende på låtlängden, filstorleken och batterianvändningen.

Nedan följer en indikation av antal timmar:

 

Maxtab C7 

Maxtab C8

Maxtab H8

Mabtab H10

Standbytid 

Upp till 220 timmar

Upp till 180 timmar

Upp till 160 timmar

Upp till 270 timmar

Uppspelningstid för video 

Upp till 5 timmar

Upp till 5 timmar

Upp till 5 timmar

Upp till 7 timmar

Uppspelningstid för ljud

Upp till 14 timmar

Upp till 14 timmar

Upp till 14 timmar

Upp till 24 timmar

Tid vid internetanvändning

Upp till 6,5 timmar

Upp till 4 timmar

Upp till 6 timmar

Upp till 8 timmar

Tid vid läsning

Upp till 4 timmar

Upp till 4 timmar

Upp till 4 timmar

Upp till 4,5 timmar

*Observera att de ovannämnda tiderna endast är avsedda som referens och varierar beroende på användning. De ovannämnda tiderna är baserade på standardanvändning